Zmiany dnia rozpoczęcia zajęć on-line

Drodzy Rodzice,

Po pierwszej lekcji przeprowadzonej za pomocą komunikatora Skype, postanowiliśmy poszukać innych rozwiązań. Testujemy obecnie platformę dającą dużo większe możliwości, ale wymagającą spokojnego rozpracowania jej narzędzi. Z tego powodu, lekcje zaplanowane na jutro, sobotę 21. marca, muszą chwilę poczekać. Ponieważ i tak jesteśmy wszyscy w domach zaprosimy na te lekcje w czasie przedpołudniowym w tygodniu. Jeśli będzie z tym problem, następny weekend wykorzystamy podwójnie – w sobotę i niedzielę.

Ciągle trwają prace nad planem, więc prosimy regularnie do niego zaglądać i zgłaszać nam ewentualne problemy.

Przy pierwszym połączeniu, prosimy o obecność Rodziców przy komputerach, ponieważ przekażemy rady techniczne ułatwiające uczestnictwo w lekcji. Na następnych lekcjach, mamy nadzieję, że dzieci będą sobie radzić same.

Prosimy, aby dzieci siadały do lekcji przygotowane: z teczką, ołówkiem, kredkami i wydrukowaną kartą pracy, która będzie dostępna tak, jak dotychczas w dzienniku na stronie www.kidstalk.pl. Wpisy w dziennikach będą się pojawiały przed lekcją, a nie po niej.

Początki nie są łatwe, ale jesteśmy przekonani, że z każdą następną lekcją będzie nam wszystkim szło lepiej 🙂