MY OWN CONFERENCE

 1. Ta platforma nie jest komunikatorem, więc zaproszenia do udziału w webinarze są wysyłane na adres email. Wpływają do skrzynki na godzinę przed spotkaniem.
 2. Zaproszenie zawiera link, który przenosi Państwa do „pokoju konferencyjnego”.
 3. Początkowo tło jest ciemne i może pojawić się napis „Sprawdź dźwięk na swoim komputerze…” – zgodnie z instrukcją należy nacisnąć jakikolwiek klawisz.
 4. Pokój jest białym, na początku pustym tłem.
 5. Aktywacji uczestnika dokonuje Prowadzący. Należy zaakceptować to zaproszenie.
 6. Pojawia się pytanie o pozwolenie na użycie kamery i mikrofonu. Należy wyrazić zgodę.

KONIECZNE JEST KORZYSTANIE ZE SŁUCHAWEK – każde się nadadzą, nie muszą mieć mikrofonu.

 • Na 10 minut przed rozpoczęciem pierwszego spotkania będziemy już „w pokoju”, żeby ewentualnie pomóc.
 • Prostokąty z kolejnymi uczestnikami zaczną pojawiać się po prawej stronie.
 • Prowadzący powinien być widoczny w centralnej części ekranu.
 • W trakcie lekcji na ekranie będą też widoczne karty pracy.
 • Karty pracy są dostępne do pobrania i wydrukowania tam, gdzie dotychczas – w dziennikach na www.kidstalk.pl. Należy je wydrukować przed lekcją.